Filmen ”Robin & Adam” får spridning

Vi är jätteglada att filmen ”Robin och Adam”, i regi av Erica Elfström och fotograferad av mig, nu kommer att distribueras av Film och Skola. Filmen handlar om att hantera sorgen efter en förälder gått bort och är berättad ur ett barns perspektiv. Filmen finns nu med i Film och skolas katalog och den kommer användas som lärarstöd i klassrummet.

https://www.filmochskola.se/Filmer/R/robin–adam/